Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA)
Rito de iniciación cristiana para adultos (RICA)